Реагенти для хімічного промивання обладнання

Реагенти для хімічного промивання теплоенергетичного та технологічного обладнання від відкладень торгової марки PuroTech призначені:

  • для хімічного промивання (в тому числі «на ходу») від відкладень мінерального та органічного характеру поверхонь парових та водогрійних котлів, а також іншого теплоенергетичного та технологічного обладнання
  • для промивання, дезінфекції та знежирення систем у передпусковий період
  • для підлужування води

Залежно від призначення виробляють наступні типи реагентів для промивання обладнання:

Тип 1 – реагенти для промивання теплоенергетичного та технологічного обладнання від відкладень. Залежно від діючої речовини та реакції середовища реагенти для промивання обладнання від відкладень типу 1 розрізняють на такі види:

  • Кислі миючі склади для відмивання неорганічних солей та залізовмісних відкладень;
  • Лужні миючі склади для відмивання неорганічних солей та залізовмісних відкладень;
  • Реагенти для промивання обладнання на ходу.

Тип 2 – реагенти для промивання закритих зворотних систем;

Тип 3 – підлуговувачі води – інгібітори корозії та відкладень у трубопроводах.